PHR: Ngày GDKHQ trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền (5%)

 

CTCP Cao su Phước Hoà (PHR - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:06/09/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2019

Lý do và mục đích : Trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

Thời gian chi trả: Ngày 25/09/2019

Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Công ty cổ phần cao su Phước Hòa, địa chỉ: ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ ngày 25/09/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân

Tin cùng chuyên mục