Phát triển bảo hiểm xã hội trong khu vực lao động phi chính thức

(ĐTCK) Thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho thấy, cả nước có hơn 50 triệu người thuộc độ tuổi lao động, trong đó có gần 15 triệu người tham gia chính sách bảo hiểm xã hội và phần lớn thuộc nhóm có quan hệ lao động. 
Ảnh Internet Ảnh Internet

Như vậy, hơn 35 triệu lao động chưa có điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội, chủ yếu thuộc khu vực không có quan hệ lao động như nông thôn, lao động thời vụ…

Theo bà Nguyễn Thị Minh, Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, việc cải cách chính sách bảo hiểm xã hội từ đơn tầng sang đa tầng sẽ tạo ra cơ hội để nhiều người dân tham gia.

Nghị quyết số 28-NQ/TW của Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đã điều chỉnh các mục tiêu, phấn đấu đến năm 2021 đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội; năm 2025 là 45% và năm 2030 là 60%.

Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trong khu vực không có quan hệ lao động đang được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tích cực thực hiện.

Anh Quý

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục