Nhà Đà Nẵng (NDN) biến động lãnh đạo

(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (Mã chứng khoán NDN - sàn HNX) thay đổi người được Ủy quyền công bố thông tin và thành viên Ban kiểm soát.
Nhà Đà Nẵng (NDN) biến động lãnh đạo

Theo đó, Công ty vừa thông qua thay đổi người được Ủy quyền Công bố thông tin từ bà Trần Nhật Thảo sang bà Hoàng Yến Ninh, chức vụ thư ký Công ty, ủy quyền có hiệu lực từ ngày 1/7/2022.

Thêm nữa, Công ty cũng miễn nhiệm thành Ban kiểm soát đối với ông Trần Viết Em và bầu bổ sung ông Nguyễn Đình Minh Huy, thời gian hiệu lực từ 1/7/2022.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 0,14 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 23,46 tỷ đồng, lần lượt giảm 99,7% và 51,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 99% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 16,98 tỷ đồng về 0,18 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 62,4%, tương ứng giảm 38,71 tỷ đồng về 23,29 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 23,74 tỷ đồng về âm 7,42 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 38,6%, tương ứng giảm 1 tỷ đồng về 1,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Điểm đáng lưu ý, trong quý đầu năm lợi nhuận gộp chỉ ghi nhận 0,18 tỷ đồng, thấp hơn cả chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp là 1,6 tỷ đồng, Công ty chỉ có lãi nhờ hoạt động tài chính.

Bên cạnh đó, cơ cấu doanh thu hoạt động bất động sản sụt giảm mạnh, thậm chí doanh thu bất động sản âm 126 triệu đồng so với cùng kỳ 49,7 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/6, cổ phiếu NDN giảm 400 đồng về 10.900 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục