Năm 2019, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách Ngân hàng Chính sách đạt 216.361 tỷ đồng

(ĐTCK) Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách Xã hội đã chủ trì buổi giao ban trực tuyến đầu xuân tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Buổi giao ban được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội các tỉnh, thành trên cả nước.
Thống đốc Lê Minh Hưng, kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách Xã hội phát biểu tại buổi giao ban Thống đốc Lê Minh Hưng, kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách Xã hội phát biểu tại buổi giao ban

Thay mặt Ban điều hành, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Dương Quyết Thắng đã báo cáo kết quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Hiện Ngân hàng Chính sách Xã hội có mạng lưới hoạt động trải rộng toàn quốc và tổ chức giao dịch trực tiếp tại gần 11.000 điểm giao dịch xã, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách năm 2019 đạt 216.361 tỷ đồng, tăng 17.585 tỷ đồng so với năm 2018; đặc biệt, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 15.443 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,1% tổng nguồn vốn, tăng 3.634 tỷ đồng so với năm 2018, hoàn thành 162% kế hoạch giao năm 2019.

Tổng doanh số cho vay đạt 70.000 tỷ đồng, tăng hơn 7.900 đồng so với năm 2018, với gần 2,2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. 
Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 206.805 tỷ đồng, tăng 19.012 tỷ đồng (tương ứng tăng 10,1%) so với cuối năm 2018, trong đó dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 179.926 tỷ đồng, tăng 14.784 tỷ đồng (+9%) so với cuối năm 2018, hoàn thành 100% kế hoạch với trên 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Trong tổng dư nợ, dư nợ các chương trình tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh tạo sinh kế và việc làm chiếm tỷ lệ 73,8%.
Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng báo cáo kết quả hoạt động Ngân hàng Chính sách Xã hội 
Trong năm 2019, nguồn vốn ưu đãi đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 266.000 lao động, trong đó giúp gần 7.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp hơn 36.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 1,2 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng hơn 15,6 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống; hơn 4.000 căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ...

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng, kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách Xã hội ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của Ngân hàng Chính sách Xã hội trong năm 2019, đóng góp tích cực vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững.

Về tình hình kinh tế - xã hội và nhiệm vụ của ngành Ngân hàng trong năm 2020 cũng như những năm tiếp theo, Thống đốc Lê Minh Hưng yêu cầu Ngân hàng Chính sách Xã hội chủ động xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với chiến lược phát triển ngành Ngân hàng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện chiến lược phát triển với các mục tiêu cao hơn, có các bước đi phù hợp, đảm bảo cho hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ với khuôn khổ, lộ trình hành lang pháp lý đầy đủ.
Trong năm 2020, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành các cấp và toàn thể cán bộ tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Cùng với đó, tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hộ nghèo và đối tượng chính sách tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ; chủ động, tích cực huy động mọi nguồn vốn, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững; gắn tín dụng chính sách với xây dựng nông thôn mới; tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng... 

Nhuệ Mẫn

Ý kiến phản hồi

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục