Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPB – HOSE)

Thời gian diễn ra Đại hội: 29/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2021

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tin cùng chuyên mục