Ngân hàng Bản Việt (BVB) lấy ý kiến cổ đông về quyết định tỷ lệ room ngoại tối đa 30%

(ĐTCK) Ngày 12/10 tới đây, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVB - UPCoM) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản thông qua một số nội dung quan trọng.
Ngân hàng Bản Việt (BVB) lấy ý kiến cổ đông về quyết định tỷ lệ room ngoại tối đa 30%

Theo đó, BVB sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài theo quy định hiện hành (tỷ lệ tối đa là 30% theo Nghị định số: “01/2014/NĐ-CP”).

Bên cạnh đó, thông qua việc đưa chứng khoán chào bán ra công chúng do BVB phát hành giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (đối với toàn bộ số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng theo Quyết định số: 96/20/QĐ-HĐQT ngày 03/09/2020).

Thời gian thực hiện, Ngân hàng Bản Việt sẽ thông báo sau.

Mới đây, ngày 26/8, Ngân hàng Bản Việt đã tổ chức thành công ĐHCĐ bất thường để bầu thêm 1 thành viên HĐQT và 1 thành viên ban kiểm soát.

Cũng tại ĐHCĐ bất thường nói trên, một nội dung quan trọng khác đã được các cổ đông thông qua với đa số phiếu tán thành, đó là phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ với tổng vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa gần 1.000 tỷ đồng trong năm 2020 và quý I/2021.

Ngân hàng Bản Việt hiện còn nguyên room (hạn mức) cho nhà đầu tư nước ngoài là 30%.

Đồng thời, HĐQT Ngân hàng Bản Việt đã có nghị quyết thông qua phương án phát hành 2.000 – 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ (không chuyển đổi, không kèm chứng quyền) trong quý I/2021 và kế hoạch phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, nhằm tăng vốn cấp 2.

Tổng quy mô 2 loại trái phiếu trên của Ngân hàng Bản Việt phát hành là 3.000 tỷ đồng và cơ cấu mỗi loại do Ban điều hành Ngân hàng chủ động theo thị trường cũng như quy mô phát hành được trái phiếu ra công chúng.

Việc phát hành trái phiếu được Ngân hàng Bản Việt thực hiện theo từng đợt, đồng thời HĐQT Ngân hàng này giao Tổng giám đốc quyết định thời điểm, giá trị của từng đợt phát hành cụ thể trên cơ sở đảm bảo định hướng về huy động vốn của HĐQT theo từng thời kỳ.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 7/10, cổ phiếu BVB đứng tại mức giá tham chiếu 10.600 đồng/cổ phiếu.

Thùy Vinh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục