NDX sẽ tiếp tục trả cổ tức 15% trong năm 2016

(ĐTCK) CTCP Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng (NDX – sàn HNX) vừa họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 để thông qua các kết quả đạt được trong năm 2015 và các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
NDX sẽ tiếp tục trả cổ tức 15% trong năm 2016

Tại đại hội, Ban điều hành đã thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và phân phối lợi nhuận trong năm. Cụ thể, NDX đạt 8,83 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi đều gần 442 triệu đồng, trích thưởng HĐQT, Ban điều hành và cán bộ chủ chốt hơn 366 triệu đồng và tỷ lệ chia cổ tức 15%.

Bên cạnh đó, NDX đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu tổng doanh thu 176 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9,29 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức duy trì 15%.

Đồng thời, Đại hội đã thống nhất miền chức vụ Thành viên ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Đình Long và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thùy Oanh, Cử nhân kế toán làm Thành viên ban kiêm sát nhiệm kỳ 2013-2018.

Trong nửa tháng nay (từ 2/6), NDX duy trì trạng thái đứng giá hoặc tăng điểm. Tổng cộng, NDX đã tăng gần 27% từ mức 8.900 đồng/CP lên 11.300 đồng/CP. Tại thời điểm 14h30 ngày 16/6, NDX đứng giá tham chiếu 11.300 đồng/CP và khớp 40.700 đơn vị.

T.T

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục