Nam A Bank vẫn dự kiến niêm yết trên sàn HOSE trong năm nay

(ĐTCK) Ngày 27/6 tới, Nam A Bank sẽ tiến hành đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2020 thông qua kế hoạch kinh doanh trong năm, đáng chú ý là kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE, chậm nhất vào ngày 31/12/2020.
Nam A Bank vẫn dự kiến niêm yết trên sàn HOSE trong năm nay

Kế hoạch niêm yết trên sàn HOSE đã được HĐQT Nam A Bank trình cổ đông trong các kỳ đại hội thường niên 3 năm qua, nhưng đến nay chưa thể triển khai do điều kiện thị trường chưa thuận lợi.

Theo HĐQT Nam A Bank, Ngân hàng sẽ thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua việc niêm yết cổ phiếu và đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu của Nam A Bank trên thị trường chứng khoán.

Tới thời điểm tổ chức Đại hội năm nay, do một vài yếu tố khách quan đã ảnh hưởng đến tiến độ niêm yết, nhưng hiện Nam A Bank đã thực hiện gửi hồ sơ đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) để thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu của Nam A Bank, làm cơ sở để hoàn thiện thủ tục niêm yết theo trình tự quy định của pháp luật về chứng khoán.

Bên cạnh đó, Nam A Bank cũng đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2020 với mục tiêu tổng tài sản dự kiến đạt 116.000 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 92.000 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2019. Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế đạt 82.000 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2019, nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng theo quy định của NHNN. Mục tiêu nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất mục tiêu đạt 1.000 tỷ đồng, được tính toán trên cơ sở tăng trưởng tín dụng đạt được mức kế hoạch đề ra và phù hợp quy định của NHNN; đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định hiện hành của NHNN; điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định.

Ngoài ra, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh loại hình tổ chức Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng Nam Á. Cụ thể, Nam A Bank dự kiến sẽ giảm mức vốn góp tại công ty AMC từ 100% vốn điều lệ xuống còn tối đa là 11% vốn điều lệ, sau khi được NHNN chấp thuân.

Ngân hàng dự kiến tiếp tục đẩy mạnh mở rộng quy mô hoạt động, chủ trương mở thêm 5 chi nhánh mới trong năm 2020. Ngoài ra, trên cơ sở được NHNN giao tham gia tái cơ cấu 3 quỹ tín dụng nhân dân tại Đồng Nai, Nam A Bank sẽ trình NHNN cơ chế đặc thù về mở rộng mạng lưới hoạt động

Mới đây, vào đầu năm 2020, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2019 của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) từ hơn 3.890 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng theo đề nghị của ngân hàng này.

Theo phương án tăng vốn năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông của Nam A Bank thông qua ngày 23/3/2019, Ngân hàng sẽ thực hiện 4 đợt phát hành với tổng số lượng hơn 164,6 triệu cổ phần, tương ứng giá trị 1.646 tỷ đồng để tăng vốn từ hơn 3.300 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng.

Trong đó, ngân hàng chia cổ tức với tỷ lệ 16% tính trên mệnh giá cổ phần thông qua việc phát hành 53,65 triệu cổ phiếu, trị giá 536,56 tỷ đồng. Kế hoạch này đã được ngân hàng thực hiện trong năm 2019.

Việc tăng vốn đợt 2 sẽ được thực hiện qua việc chào bán gần 111 triệu cổ phần, tương ứng giá trị 1.110 tỷ đồng thông qua 3 hình thức: chào bán cho cổ đông hiện hữu 43.924.788 cổ phần (13,1% vốn điều lệ hiện hành), chào bán riêng lẻ 50,3 triệu cổ phiếu (15%), phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động là 16,77 triệu cổ phần (5%)…

Giá phát hành tối thiểu không thấp hơn mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thùy Vinh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục