Năm 2025, phấn đấu 45% dân số tham gia bảo hiểm xã hội

(ĐTCK) Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1320/QĐ-BHXH về Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới 2021-2025.

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH là một trong những mục tiêu trọng tâm trong 5 năm tới Mở rộng đối tượng tham gia BHXH là một trong những mục tiêu trọng tâm trong 5 năm tới

Theo đó, để đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng, BHXH Việt Nam xác định rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2025 sẽ phấn đấu số người tham gia BHXH đạt tỷ lệ 45% và số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt tỷ lệ 35% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt tỷ lệ 95% dân số.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, BHXH Việt Nam đưa ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính: Tập trung phát triển, mở rộng đối tượng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên nghành; giảm nợ đọng và trục lợi, lạm dụng quỹ BHXH, BHTN, BHYT.

Trong công tác tuyên truyền, BHXH Việt Nam xác định đổi mới cả nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, đúng trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Về công tác cải cách thủ tục hành chính, ngành BHXH triển khai thực hiện hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp, mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên các lĩnh vực; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử, quản lý và sử dụng văn bản điện tử... Đặc biệt, BHXH Việt Nam sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, kiểm soát chặt chẽ tình trạng lạm dụng quỹ BHYT.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam đề ra một số giải pháp như hoàn thiện cơ sở dữ liệu về bảo hiểm, nâng cao chất lượng công tác chi trả, chú trọng hoạt động đối ngoại, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính…

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện và cụ thể hoá thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị. Định kỳ hàng năm, các đơn vị phải đánh giá và báo cáo tình hình triển khai thực hiện và kết quả thực hiện.

Được biết, trong nhiều năm qua, BHXH Việt Nam luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công tác được giao. Tính đến hết năm 2019, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 86,5 triệu người (tăng 10,5 triệu người so với năm 2016); tính đến 30/9/2020 là 86,7 triệu người, đạt 98,49% kế hoạch.

Đáng chú ý, trong năm 2020, đại dịch Covid-19 tác động đến tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và cuộc sống của người dân, dẫn đến công tác thu và phát triển đối tượng tham gia gặp nhiều khó khăn. Với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020, BHXH Việt Nam đã tổ chức 2 lễ ra quân trên phạm vi toàn quốc với chủ đề “Hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện” và “Hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” nhằm tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Kết quả, chỉ sau 4 ngày triển khai, cả nước đã vận động được 60.000 người tham gia BHXH tự nguyện và gần 64.000 tham gia BHYT hộ gia đình.

Ngoài ra, hướng tới “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, BHXH Việt Nam có nhiều hoạt động quyên góp, ủng hộ người nghèo. Chẳng hạn, BHXH các địa phương thưởng xuyên hỗ trợ người cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHYT thông qua việc quyên góp, ủng hộ phần kinh phí chưa được được ngân sách nhà nước hỗ trợ để mua thẻ BHYT cho các đối tượng này, tổ chức các chương trình hỗ trợ người dân thoát nghèo tiếp tục tham gia BHYT, BHXH tự nguyện...

Giai đoạn 2016-2020, ngành BHXH Việt Nam đã đóng góp hơn 8 tỷ đồng và mua 3.300 thẻ BHYT hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp và hộ chính sách. Năm 2019, đã có 2.400 thẻ BHYT được trao tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn từ sự ủng hộ của cán bộ ngành BHXH. Các tổ chức, doanh nghiệp đã tặng 11.865 thẻ BHYT cho người cận nghèo, học sinh, sinh viên và người có hoàn cảnh khó khăn…

Sự chung tay của toàn ngành BHXH trong hoạt động này không chỉ góp phần mở rộng diện bao phủ BHYT, mà còn giúp những người khó khăn có điều kiện tham gia BHYT, được bảo vệ bởi quỹ BHYT mỗi khi ốm đau, bệnh tật.

Bùi Trang

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục