Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục là cơ quan đứng đầu về ứng dụng công nghệ thông tin

(ĐTCK) Theo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông vừa mới công bố, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam liên tiếp trong 3 năm 2017, 2018, 2019 giữ vị trí đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục là cơ quan đứng đầu về ứng dụng công nghệ thông tin

Trong danh sách xếp hạng, đứng sau Bảo hiểm Xã hội Việt Nam lần lượt là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam.

Giống với năm 2019, việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin được Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện 3 nhóm cơ quan, đơn vị (các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), với 6 hạng mục khác nhau. Mỗi hạng mục được kiểm tra, tính điểm và tổng điểm của các hạng mục được sử dụng để xếp hạng tổng thể cho cơ quan.

Để đạt được thành tích như vậy, trong những năm qua, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã luôn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cũng như ra soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện tiên quyết cho việc đổi mới phương thức hoạt động và hiện đại hóa Ngành, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0.

Trong thời gian tới, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin hướng tới mục tiêu "Xây dựng ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp".

Anh Quý

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục