Năm 2021, thanh tra việc bổ nhiệm lãnh đạo tại nhiều bộ ngành, địa phương

Theo kế hoạch, năm 2021, Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ tiến hành thanh tra việc tuyển dụng công chức, bổ nhiệm lãnh đạo, số lượng cấp phó, sử dụng biên chế... tại nhiều bộ ngành, địa phương.

Theo kế hoạch, Quý III/2021, Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ thanh tra tại một số cơ quan hành chính của UBND TP. Hà Nội (ảnh: internet) Theo kế hoạch, Quý III/2021, Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ thanh tra tại một số cơ quan hành chính của UBND TP. Hà Nội (ảnh: internet)

Theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Bộ Nội vụ vừa được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ký ban hành, năm 2021, Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành hàng loạt bộ ngành, tỉnh, thành phố.

Việc thanh tra nhằm phát hiện những bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Từ đó phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Kế hoạch cụ thể như sau:

Quý I/2021 sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và bổ nhiệm viên chức quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính Nhà nước của UBND các tỉnh Quảng Nam, Kiên Giang.

Đồng thời, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý số lượng người làm việc; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; số lượng cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND của 2 tỉnh này.

Quý II/2021, Thanh tra Nội vụ sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đồng thời sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về liên quan đến công tác cán bộ, tuyển dụng, bổ nhiệm trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND các tỉnh Nam Định, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Hà Tĩnh.

Quý III/2021, Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ thanh tra tại Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính; một số cơ quan hành chính của UBND TP. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trong Quý IV/2021, Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ thanh tra tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP. Hà Nội và tỉnh Điện Biên.

Cùng thời gian này, Thanh tra Nội vụ sẽ thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Ngoài ra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì tiến hành các cuộc thanh tra chuyên ngành về công tác thi đua, khen thưởng tại các tỉnh: Bắc Giang, Long An, Bình Định, TP.HCM.

Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì tiến hành các cuộc thanh tra việc thực hiện kết luận thanh tra về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại các tỉnh thành: Vĩnh Phúc, Gia Lai, Ninh Bình, Phú Thọ.

PV
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục