Bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt 6 sở, ngành tại Khánh Hòa

Trước đó, các sở, ngành của tỉnh Khánh Hòa bị khuyết lãnh đạo chủ chốt do một số cán bộ đến tuổi nghỉ hưu, một số bị kỷ luật Đảng sau đó xin nghỉ.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo các sở ngành. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo các sở ngành.

Sáng nay (30/11), Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt 6 sở, ngành trong tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Bổ nhiệm ông Trần Nam Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Giám đốc sở này.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đồng, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức Giám đốc sở này; Bổ nhiệm ông Trần Văn Châu, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Bổ nhiệm ông Trần Xuân Tây, Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức Phó Giám đốc sở này; Bổ nhiệm ông Vương Xuân Phương, Giám đốc Ban Quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu Công nghiệp, thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong.

Bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt 6 sở, ngành tại Khánh Hòa ảnh 1
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao Quyết định bổ nhiệm cho 3 Giám đốc các Sở và tương đương.

Trước đó, các sở, ngành của tỉnh Khánh Hòa bị khuyết lãnh đạo chủ chốt do một số cán bộ đến tuổi nghỉ hưu, một số bị kỷ luật Đảng sau đó xin nghỉ. Đến nay, UBND tỉnh Khánh Hòa cơ bản kiện toàn xong các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các sở, ngành.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Các đồng chí sau này sẽ tham mưu cho UBND tỉnh rất nhiều, chúng ta cố gắng giữ trọn niềm tin với Đảng, với nhân dân. Bằng tinh thần và tình cảm đó, chúng ta sẽ làm hết trách nhiệm. Mình cũng không vì quan hệ đồng chí, đồng hương, đồng nghiệp để làm việc này việc khác. Mỗi cơ quan, mỗi đơn vị, đoàn kết một lòng để chúng ta chịu trách nhiệm trước tỉnh về các quyết định".


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục