“Năm 2019 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bảo hiểm“

(ĐTCK) Chỉ đạo trên được ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính đưa ra tại Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thị trường bảo hiểm Việt Nam được tổ chức vào tối qua (ngày 18/12).
Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải

Theo Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải: “Thời gian tới, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (IAV) cần tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về bảo hiểm, tăng cường sự hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp bảo hiểm, cùng xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu, nâng cao chất lượng dịch vụ, qua đó nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh…”.

Đồng thời, đề nghị doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục cùng với Hiệp hội, Bộ Tài chính xây dựng luật kinh doanh bảo hiểm mới, góp phần ngày càng phát triển thị trường và đạt được các kết quả theo kỳ vọng.

Về phía Hiệp hội, ông Trần Vĩnh Đức, quyền Chủ tịch Hiệp hội bảo hiểm cho biết, Hiệp hội cùng doanh nghiệp bảo hiểm sẽ triển khai những nhiệm vụ được Thứ trưởng Bộ Tài chính giao và hy vọng sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ 2019, đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội.

Để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của thị trường bảo hiểm trong năm 2019, Cục quản lý và giám sát bảo hiểm cũng đề ra các giải pháp đồng bộ, bao gồm giải pháp chung cho toàn thị trường bảo hiểm, trong đó có các giải pháp riêng đối với từng lĩnh vực bảo hiểm nhân và bảo hiểm phi nhân thọ.

Thông tin từ Bộ Tài chính, thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2018 tiếp tục có bước tăng trưởng vững chắc, với tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm của toàn thị trường ước đạt 23% so với năm 2017, tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt 151.001 tỷ đồng (giai đoạn 2011 - 2015 tăng bình quân là 23%, 2016 - 2018 tăng bình quân là 21%). Đây là năm thứ 8 liên tiếp thị trường tiếp tục duy trì mức tăng trưởng trên 20%.

Kết thúc năm 2018, theo ước tính, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm đạt 390.717 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2017. Tổng số tiền đầu tư ước đạt 324.644 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2017. Tổng dự phòng nghiệp vụ ước đạt 247.500 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2017.

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 82.584 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2017. Tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt 151.001 tỷ đồng.

Toàn ngành đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 36.415 tỷ đồng; trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 17.765 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 18.650 tỷ đồng. Tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới năm 2018 ước đạt 9.654 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm trước.

Kim Lan

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục