Năm 2019, Chứng khoán TP.HCM (HSC) đặt kế hoạch lợi nhuận 681 tỷ đồng

(ĐTCK) Theo tài liệu ĐHCĐ thường niên của CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC - mã CK: HCM) vừa công bố, năm 2019, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.666 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 681 tỷ đồng. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) năm 2019 được dự đoán ở mức 17,6%.
Năm 2019, Chứng khoán TP.HCM (HSC) đặt kế hoạch lợi nhuận 681 tỷ đồng

Kế hoạch kinh doanh 2019 được xây dựng dựa trên các giả định: Giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường đạt 6.500 tỷ đồng, thị phần môi giới đạt mức 12,3%, thị phần phái sinh đạt 20%, dư nợ ký quỹ bình quân HSC năm 2019 dự đoán ở mức 4.000 tỷ đồng. 

Theo các giả thiết được trình bày ở trên, hoạt động môi giới, cho vay ký quỹ và hoạt động tự doanh được dự đoán là những mảng đem lại doanh thu nhiều nhất cho HSC, đóng góp lần lượt là 49%, 31% và 13% tổng doanh thu năm 2019, hoạt động tư vấn tài chính đóng góp phần còn lại.

Về cổ tức, sau khi đã thực hiện tạm ứng bằng tiền mặt đợt 1/2018 với tỷ lệ 6%, thanh toán ngày 21/12/2018, HSC sẽ trình ĐHCĐ thông qua tờ trình về việc chia tỷ lệ cổ tức đợt 2/2018 với tỷ lệ 19%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền hưởng cổ tức là 25/05/2019 và ngày thanh toán dự kiến vào 12/06/2019.

Kế hoạch trả cổ tức trong năm 2019 sẽ được trình đại hội thông qua với tỷ lệ 15%, hình thức chi trả bằng tiền mặt.

Ngoài ra, HĐQT cũng sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án cho phép Công ty triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ (“Nghị Quyết 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ”).

ĐHCĐ thường niên năm 2019 sẽ diễn ra vào chiều ngày 25/4 tại TP.HCM. 

Thu Hương

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục