Năm 2015, thủ tục hành chính thuế, hải quan phải bằng ASEAN-6

Bộ Tài chính vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Năm 2015, thủ tục hành chính thuế, hải quan phải bằng ASEAN-6

Ngay trong năm 2014 và 2015, ngành tài chính phải rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước với mục tiêu đặt ra là vào cuối năm 2015 phải rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính thuế cho doanh nghiệp đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6.

Cụ thể, ngành thuế phải đơn giản hóa, cải cách quy trình, hồ sơ và thủ tục hành chính thuế và rút ngắn thời gian mà doanh nghiệp phải tiêu tốn để hoàn thành thủ tục nộp thuế đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 là 171 giờ/năm. Ngành hải quan phải đơn giản hóa quy trình, hồ sơ và thủ tục xuất, nhập khẩu và giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho doanh nghiệp, phấn đấu thời gian xuất khẩu và thời gian nhập khẩu bằng mức trung bình của các nước ASEAN-6 với thời gian xuất khẩu là 14 ngày và thời gian nhập khẩu là 13 ngày.     

Hàn Tín

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục