Muốn trình luôn phương án phát hành trái phiếu quốc tế, Đất Xanh (DXG) dời ĐHCĐ sang tháng 5

(ĐTCK) Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) vừa có nghị quyết về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 từ 16/4/2022 sang 28/5/2022.
Muốn trình luôn phương án phát hành trái phiếu quốc tế, Đất Xanh (DXG) dời ĐHCĐ sang tháng 5

Lý do thay đổi thời gian họp là để Hội đồng quản trị có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy đủ hơn cho các tài liệu, các vấn đề có liên quan phát sinh cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Được biết, nội dung cần thời gian chuẩn bị thêm liên quan đến phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi 300 triệu USD mà DXG đã công bố.

Trước đó, HĐQT DXG cũng có nghị quyết về phát hành trái phiếu chuyển đổi, giá trị 300 triệu USD cho đối tác chiến lược nước ngoài, thông tin mới dừng ở giá trị phát hành, kỳ hạn 5 năm và giá chuyển đổi không thấp hơn 62.000 đồng/cp.

Theo kế hoạch, DXG sẽ bổ sung Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua trước khi triển khai phát hành.

Đến thời điểm hiện tại, tờ trình về phương án phát hành chi tiết lô trái phiếu này, với các nội dung quan trọng như lãi suất, nguyên tắc/các điều khoản chuyển đổi, nguyên tắc xác định/điều chỉnh giá chuyển đổi (nếu có), phương án sử dụng vốn… chưa được công bố.

Chia sẻ với phóng viên, lãnh đạo DXG cho biết, trong đợt phát hành này là phát hành cho một đối tác chiến lược, hiện đang tiếp tục đàm phán với đối tác để chốt các nội dung trên với tinh thần bám sát chủ trương và nghị quyết HĐQT đã công bố trước đó, tức giá chuyển đổi vẫn tối thiểu 62.000 đồng/cp.

Khi toàn bộ các nội dung này được 2 bên thống nhất, HĐQT sẽ trình cổ đông phương án phát hành đầy đủ, để cổ đông nắm thông tin và có cơ sở để thông qua tại Đại hội. Theo đó, HĐQT muốn có thêm thời gian để chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nhất và trình xin ý kiến cổ đông thông qua luôn tại Đại hội.

Theo tài liệu dự thảo ĐHCĐ công bố trước đó, DXG lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 11.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 1.400 tỷ đồng, vượt lần lượt 9,03% và 20,98% so với kết quả năm ngoái. Đối với phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, công ty sẽ trích lập 10% thưởng cho HĐQT và Ban điều hành. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 20%.

HĐQT sẽ căn cứ vào kết quả kinh doanh để quyết định tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt nhưng không vượt quá 10% trên vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

Về kế hoạch tăng vốn, DXG đã phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ phát hành 100:15; chào bán 7 triệu cổ phiếu ESOP, hiện đang hoàn tất thủ tục đưa cổ phiếu mới phát hành vào giao dịch.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được chấp thuận tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thông qua việc tạm dừng triển khai do công ty đã sắp xếp được nguồn vốn khác thay thế, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong dự thảo, HĐQT Đất Xanh cũng đề nghị ĐHCĐ thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nhằm đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo cam kết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. ĐHĐCĐ thường niên năm nay sẽ tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT giai đoạn 2022 - 2027.

Phan Hằng

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục