Đất Xanh (DXG) sẽ phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, giá chuyển đổi không thấp hơn 62.000 đồng/CP

(ĐTCK) Tập đoàn Đất Xanh (DXG) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, giá trị 300 triệu USD cho đối tác chiến lược nước ngoài, kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, không có tài sản đảm bảo.
Đất Xanh (DXG) sẽ phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, giá chuyển đổi không thấp hơn 62.000 đồng/CP

Căn cứ tình hình thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành, giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu và kiến nghị mức giá chuyển đổi cụ thể, trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét thông qua nhưng không thấp hơn 62.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu so với thị giá hiện tại của cổ phiếu DXG, mức giá chuyển đổi này đang cao hơn gần 32%.

Uỷ quyền cho HĐQT thương lượng, làm việc với nhà đầu tư về các điều khoản phát hành trái phiếu, giá phát hành, thời gian phát hành, thời gian chuyển đổi, giá chuyển đổi và các nội dung khác nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.

Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành, phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, phương án phát hành chi tiết và trình Đại hội cổ đông gần nhất thông qua trước khi triển khai phát hành.

Theo đó, DXG sẽ bổ sung Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trong tháng 4 tới đây.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/3, cổ phiếu DXG đứng tại mức giá 46.100 đồng/CP.

Phan Hằng

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục