Muốn đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ 5 tỷ đồng

Đây là quy định được nêu trong Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)

Chiều 13/11, với 93,36% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi). Luật gồm VIII chương, 76 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022.

Theo bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội, một số ý kiến đại biểu đề nghị xem xét việc sử dụng khái niệm “vốn chủ sở hữu”, cần thay bằng “vốn điều lệ” để phù hợp Luật Doanh nghiệp trong điều kiện cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra làm việc kỹ với các cơ quan hữu quan và thống nhất quy định “vốn điều lệ” thay cho “vốn chủ sở hữu” như dự thảo Luật đã chỉnh lý. Theo đó, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện có vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng trở lên; có chủ sở hữu, tất cả thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư.

Bên cạnh đó, dù tại phiên thảo luận, có ý kiến đại biểu đề nghị bỏ quy định người lao động phải trả tiền dịch vụ (Điều 23), nhưng Uỷ ban thường vụ Quốc hội vẫn đề nghị giữ quy định này.

Theo báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần giảm tối đa chi phí tiền dịch vụ cho người lao động và tiến tới người lao động không phải chi trả tiền dịch vụ để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, như khuyến nghị của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).

Tuy nhiên, trước mắt Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép Quốc hội cho tiếp tục quy định về tiền dịch vụ.

Để bảo đảm công khai, minh bạch, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý Điều 23 theo hướng làm rõ hơn về tiền dịch vụ, quy định chặt chẽ các nguyên tắc thu tiền dịch vụ. Trong đó có quy định trường hợp bên nước ngoài tiếp nhận lao động đã trả tiền dịch vụ thì doanh nghiệp chỉ được thu từ người lao động số tiền còn thiếu so với mức tiền dịch vụ hai bên đã thỏa thuận.

Luật cũng quy định mức trần tiền dịch vụ mà doanh nghiệp được thu từ người lao động, tiền dịch vụ được bên nước ngoài tiếp nhận lao động chi trả...

Về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước (các điều 66, 67 và 68), có ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung quy định về việc phân bổ, hỗ trợ kinh phí từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước cho các địa phương để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật của Việt Nam và nước tiếp nhận lao động, mở rộng và phát triển thị trường lao động ở nước ngoài.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc sử dụng và chi từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước phải căn cứ vào nguyên tắc đóng và đối tượng đóng. Dự thảo Luật đã không còn quy định Nhà nước đóng góp vào Quỹ này và chỉnh lý quy định các trường hợp, nội dung hỗ trợ cụ thể đối với người lao động, đối với doanh nghiệp dịch vụ để tránh trùng lắp với việc hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ do ngân sách nhà nước bảo đảm. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép được tiếp thu, chỉnh lý như dự thảo Luật.

Lực lượng công an chính thức tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình

Nghị quyết tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LLGGHBLHQ) cũng được Quốc hội thông qua với sự tán thành của 94,40% tổng số đại biểu.

Với Nghị quyết được thông qua, từ 1/7/2021, ngoài sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, các sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật, chiến sĩ và đơn vị thuộc Bộ Công an cũng được cử tham gia LLGGHBLHQ.

Muốn đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ 5 tỷ đồng ảnh 1
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt trình bày báo cáo

Nguyên tắc tham gia LLGGHBLHQ, theo Nghị quyết, được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam; quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh; sự thống lĩnh của Chủ tịch nước và quản lý nhà nước của Chính phủ.

Việc tham gia LLGGHBLHQ cũng phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, pháp luật quốc tế, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; bảo đảm độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc, điều kiện và khả năng của Việt Nam; tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Đặc biệt, Nghị quyết nêu rõ, LLGGHBLHQ chỉ tham gia hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh, duy trì hòa bình sau xung đột, vì mục đích nhân đạo trên cơ sở đề nghị của Liên hợp quốc và chỉ triển khai ở quốc gia, khu vực đã được Liên hợp quốc thành lập phái bộ và tại các cơ quan của Liên hợp quốc.

Trình bày Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng & An ninh cho biết, Có ý kiến đề nghị quy định rõ hơn trong dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc “4 không” của chính sách quốc phòng Việt Nam.

UBTVQH cho rằng, chủ trương “4 không” là những nguyên tắc của chính sách đối ngoại quốc phòng tại Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 và việc tham gia LLGGHBLHQ là một lĩnh vực của công tác đối ngoại quốc phòng. Trên cơ sở các chủ trương này, Điều 4 dự thảo Nghị quyết đã thể chế thành những nguyên tắc trong việc tham gia LLGGHBLHQ.

Kỳ Thành
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục