Mắc hàng loạt vi phạm, Chứng khoán Globalmind Capital bị phạt gần 700 triệu đồng

(ĐTCK) UBCK vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Chứng khoán Globalmind Capital với tổng mức phạt tiền lên tới 665 triệu đồng.
Mắc hàng loạt vi phạm, Chứng khoán Globalmind Capital bị phạt gần 700 triệu đồng

Trong đó, Globalmind Capital bị phạt 200 triệu đồng do cung cấp dịch vụ chứng khoán khi chưa được UBCKNN cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoặc chấp thuận.

Theo Quyết định số 128/QĐ-UBCK ngày 29/11/2011 của UBCK về việc chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của Công ty đã hết hạn từ ngày 29/01/2016. Ngày 16/05/2018, UBCKN đã có công văn số 3093/UBCK-CNTT yêu cầu Công ty giải trình việc cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến khi chưa được UBCK chấp thuận.

Tại thời điểm kiểm tra (ngày 11/07/2019), Công ty vẫn nhận lệnh giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư qua điện thoại và chưa đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến với UBCK).

Bên cạnh đó, với lỗi thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hoặc không có ủy quyền của ĐHĐCĐ, Globalmind Capital bị phạt thêm 85 triệu đồng.

Đồng thời, Ủy ban đã đưa ra biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty buộc thông qua ĐHĐCĐ gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Cũng với mức phạt 85 triệu đồng trên mỗi lỗi vi phạm, Công ty đã có hành vi vi phạm hành chính là không thiết lập hệ thống kiểm toán nội bộ và vi phạm báo cáo nội dung không chính xác đối với báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính định kỳ tháng 12/2018 và tháng 1-6/2019.

Cụ thể, Công ty đã báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đều trên 180%, tuy nhiên, sau khi thực hiện tính toán lại cho thấy tại báo cáo tháng 12/2018 và tháng 1/2019, tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty dưới 180%, tại báo cáo tháng 1-6/2019 tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty dưới 150%

Đối với lỗi báo cáo nội dung không chính xác, biện pháp khắc phục hậu quả là Globalmind Capital phải cải chính thông tin theo quy định tại Khoản 5 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Thêm vào đó, Globalmind Capital còn bị phạt 150 triệu đồng do không xây dựng hệ thống quản lý tách bạch tiền của khách hàng theo phương thức nhà đầu tư trực tiếp mở tài khoản tại ngân hàng thương mại.

Ngoài ra, Công ty còn vi phạm lỗi công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầu đủ nội dung theo quy định pháp luật đối với các tài liệu như biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2018, ĐHCĐ bất thường lần 2/2018, Nghị quyết HĐQT… Vì vậy, Globalmind Capital bị xử phạt hành chính với số tiền 60 triệu đồng.

Globalmind Capital tiền thân là CTCP Chứng khoán Hoàng Gia (ROSE), hiện có vốn điều lệ 155 tỷ đồng. Công ty được cấp phép thực hiện một số dịch vụ như môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tự doanh, tư vấn tài chính và đầu tư.

T.T

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục