Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Generali đạt 5,2 tỷ euro

(ĐTCK) Báo cáo kết quả hợp nhất của Tập đoàn bảo hiểm Generali cho biết, kết thúc năm 2020 lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Tập đoàn đạt 5,2 tỷ euro (tăng 0,3% so với năm trước).
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Generali đạt 5,2 tỷ euro

Kết quả kinh doanh khả quan này đến từ sự đóng góp tăng trưởng lợi nhuận ở mảng bảo hiểm phi nhân thọ, quản lý tài sản cũng như từ lợi nhuận của Công ty mẹ và các hoạt động kinh doanh khác…

Doanh thu phí gộp đạt 70,7 tỷ euro (tăng 0,5%), đến từ nguồn doanh thu ổn định có sinh lời là mảng bảo hiểm phi nhân thọ, cùng dòng tiền chất lượng cao từ mảng bảo hiểm nhân thọ 12,1 tỷ euro.

Tỷ lệ kết hợp đạt 89,1% (giảm 3,5 điểm phần trăm), là mức tốt nhất trên thị trường, trong khi tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu khai thác mới lên tới 3,94%.

Lợi nhuận thuần của Tập đoàn đạt 1.744 triệu euro, giảm 34,7% so với năm trước do ảnh hưởng bởi giảm giá các khoản đầu tư trong nửa đầu năm. Loại trừ chi phí đóng góp vào Quỹ Quốc tế Đặc biệt cho Covid-19 và giao dịch quản lý nợ, lợi nhuận thuần sau điều chỉnh là 2.076 triệu euro (giảm 12,7%).

Tuy nhiên, vị thế tài chính vững vàng được khẳng định bởi biên khả năng thanh toán tiếp tục duy trì ở mức cao 224%, hưởng lợi từ kết quả của chiến lược tối ưu hóa nguồn vốn đạt 4 tỷ euro. Cổ tức đề xuất trên mỗi cổ phiếu là 1,47 euro…

Theo ông Philippe Donnet, Tổng giám đốc Tập đoàn Generali, Tập đoàn đã bước vào năm cuối cùng triển khai kế hoạch chiến lược ‘Generali 2021’ và có vị thế tốt để đạt được tất cả các mục tiêu đã đề ra của kế hoạch chiến lược này.

N.Lan

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục