LHG: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (19%)

Công ty cổ phần Long Hậu (LHG - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 19%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 1.900 đồng)

- Thời gian thực hiện: 28/07/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Long Hậu, địa chỉ: ấp 3 xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, bắt đầu từ ngày 28/07/2022 và xuất trình hồ sơ liên quan.

Tin cùng chuyên mục