LAI: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (18%)

CTCP Đầu tư Xây dựng Long An IDICO (LAI - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/10/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 1/11/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/11/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO, Số: 88, Quốc lộ 1 (tuyến tránh), phường 6, Tân An, Long An vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/11/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân

Tin cùng chuyên mục