L35: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền (5%)

 

Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (L35 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2017

-  Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
-  Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Thời gian thực hiện: 27/10/2017
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama từ ngày 27/10/2017 và xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phiếu, chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc giấy ủy quyền nếu có).

Tin cùng chuyên mục