Kỷ luật 2 phó giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường Quảng Ninh

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa thi hành kỷ luật đảng đối với 2 phó giám đốc, 2 nguyên phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020 do liên quan đến một số vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Cao Văn Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh.

Trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2020, với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Cao Văn Chiến đã thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu, xây dựng Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 chưa đúng theo quy định; thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, nhiệm vụ chuyên môn được giao, để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại một số dự án đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách.

Ông Phạm Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Trong thời gian từ tháng 6/2015 đến tháng 5/2020, ông Phạm Văn Cường với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường đã thiếu trách nhiệm cùng tập thể Đảng ủy xây dựng, thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 có một số nội dung chưa đúng quy định; thiếu kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao dẫn đến có một số vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai tại một số dự án, đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách. Với cương vị là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Phạm Văn Cường thiếu kiểm tra, đôn đốc thực hiện, dẫn đến một số dự án chậm tiến độ so với hợp đồng, phải gia hạn nhiều lần, có dự án tăng tổng mức đầu tư, có dự án chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Vũ Văn Đát, Phó Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh.

Trong thời gian từ tháng 4/2015 đến tháng 5/2018, ông Vũ Văn Đát với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường đã thiếu trách nhiệm trong việc cùng tập thể Cấp ủy xây dựng, thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, có một số nội dung chưa đúng quy định; thiếu kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao dẫn đến có vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai tại một số dự án, đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách. Với cương vị là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Vũ Văn Đát thiếu kiểm tra, rà soát khi xây dựng phương án tính giá đất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giá đất có sai sót tại một số dự án.

Ông Nguyễn Cao Dũng, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Trong thời gian từ năm 2015 đến tháng 10/2020, ông Nguyễn Cao Dũng với cương vị là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chậm thực hiện xác định giá trị thu tiền sử dụng đất, thuê đất một số dự án đã được giao đất, thuê đất; trình UBND tỉnh giao khu vực biển cho Công ty cổ phần Ngọc Trai Hạ Long ngoài bản đồ đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm theo Quyết định số 1790 ngày 06/6/2018 của Bộ Tài nguyên & Môi trường.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục