Nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú, Bình Phước vi phạm kỷ luật Đảng

Tỉnh ủy Bình Phước đã cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với bà Thái Thị Mỹ Hạnh, nguyên Huyện ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020; Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú.
Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú nơi bà Thái Thị Mỹ Hạnh công tác. Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú nơi bà Thái Thị Mỹ Hạnh công tác.

Bà Thái Thị Mỹ Hạnh đã có những vi phạm, khuyết điểm như sau: Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các quy chế, quy định và quản lý tài chính của đơn vị không thực hiện đúng quy chế hoạt động của Đảng ủy, trung tâm y tế dẫn đến để tổ chức, đơn vị do mình trực tiếp phụ trách mất đoàn kết, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không bàn bạc, trao đổi trong Ban Giám đốc để thảo luận, quyết định việc thực hiện một số công trình xây dựng tại trung tâm y tế.

Công tác quản lý, sử dụng tài chính để xảy ra nhiều sai phạm, gồm: Chưa thực hiện đúng quy chế dân chủ ở cơ sở; việc công khai tài chính đơn vị chưa đúng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Năm 2018, 2019, Trung tâm Y tế huyện chậm nộp số tiền gần 395 triệu đồng; thu để ngoài sổ sách số tiền hơn 554 triệu đồng, chi để ngoài sổ sách số tiền hơn 468 triệu đồng; số tiền để ngoài sổ sách chưa sử dụng, phải nộp vào kho bạc hơn 86 triệu đồng.

Một số sai phạm khác, như: đồng thuận với bộ phận kế toán lập danh sách trích lại 40% tiền nghỉ phép của người lao động sai quy định; dùng kinh phí không đúng niên độ tài chính để thanh toán chế độ nghỉ phép cho người lao động.

Ngoài ra, việc thực hiện chi trả chế độ độc hại bằng tiền mặt sai quy định và chậm chi trả chế độ độc hại cho người lao động; để kế toán nâng khống phần trăm mua hóa đơn sữa (4%) sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bà còn đồng thuận với bộ phận kế toán lập khống chứng từ mua văn phòng phẩm với tổng số tiền hơn 48 triệu đồng.

Chỉ đạo cán bộ phụ trách Chương trình phòng chống HIV giữ lại 50% tiền chế độ phụ cấp của cộng tác viên tuyến xã với tổng số tiền 43 triệu đồng, trong đó chi cho cán bộ chuyên trách trạm y tế tuyến xã 26,8 triệu đồng sai quy định; để cấp dưới sử dụng số tiền 12 triệu đồng và bản thân dùng 14 triệu đồng được trích từ nguồn giữ lại vào mục đích cá nhân…

Theo Tỉnh ủy Bình Phước, vi phạm của bà Hạnh là nghiêm trọng làm giảm uy tín của Đảng bộ, Trung tâm Y tế huyện và cá nhân, tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên của đơn vị.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục