KTS có kế hoạch trả cổ tức 15-20%

(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên năm 2014 của CTCP Đường Kon Tum (KTS) vừa diễn ra, đã thông qua kế hoạch hơn 271 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế gần 5,7 tỷ đồng, cổ tức 15-20%. Cũng theo phương án hoạt động đầu tư, kinh doanh được ĐHCĐ thông qua, năm nay KTS dành 10,7 tỷ đồng đầu tư cho máy móc thiết bị. 
KTS có kế hoạch trả cổ tức 15-20%

Trong đó chủ yếu là cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết bị để nâng công suất ép đạt 2.000 tấn mía/ngày, nhằm chủ động thời gian sản xuất khi mía đủ độ chín, đồng thời nâng cao tỷ lệ thu hồi mía và đường.

ĐHCĐ của KTS đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2013, với tỷ lệ 35% bằng tiền, trong đó đã tạm ứng 20%, phần còn lại sẽ được thanh toán trong thời gian tới. 

H.Hòe

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục