Khi rút tiền tiết kiệm, ngoài chứng minh nhân thân có có cần mang giấy tờ gì khác?

(ĐTCK) Thủ tục rút tiền tiết kiệm hiện khá đơn giản
Khi rút tiền tiết kiệm, ngoài chứng minh nhân thân có có cần mang giấy tờ gì khác?

Câu hỏi:

Tôi đang gửi tiết kiệm tại ngân hàng nhưng có nhu cầu tài chính đột xuất, tôi có thể rút trước hạn tiền gửi tiết kiệm? Người gửi tiền có thể mang tiền VND đến ngân hàng để mua USD rồi dùng tiền đó mở thẻ tiết kiệm USD tại Ngân hàng luôn, đúng hay sai?

Phương thức trả lãi do ngân hàng quy định hay do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định? Người gửi tiền không cần mang thẻ tiết kiệm đến ngân hàng khi thực hiện giao dịch rút tiền, đúng hay sai?

Người gửi tiền chỉ cần mang thẻ tiết kiệm đến ngân hàng khi thực hiện giao dịch rút tiền, đúng hay sai?

Trả lời:

Nếu có nhu cầu tài chính đột xuất, người gửi tiền có thể rút trước hạn tiền gửi tiết kiệm. Người gửi tiền không thể mang tiền VND đến ngân hàng để mua USD rồi dùng tiền đó mở thẻ tiết kiệm USD tại Ngân hàng luôn.

Phương thức trả lãi do ngân hàng quy định. Người gửi tiền cần phải mang thẻ tiết kiệm đến ngân hàng khi thực hiện giao dịch rút tiền.

Người gửi tiền bên cạnh việc mang thẻ tiết kiệm đến ngân hàng khi thực hiện giao dịch rút tiền còn phải mang giấy tờ chứng minh nhân thân như chứng minh thư, hộ chiếu…

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục