Khải Hoàn Land (KHG): Một cá nhân liên tục mua bán cổ phiếu qua ngưỡng 5% nhưng chậm công bố thông tin kết quả giao dịch

(ĐTCK) Cổ đông lớn báo cáo kết quả giao dịch tại Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã chứng khoán KHG – sàn HOSE).
Khải Hoàn Land (KHG): Một cá nhân liên tục mua bán cổ phiếu qua ngưỡng 5% nhưng chậm công bố thông tin kết quả giao dịch

Theo đó, ngày 26/1, bà Nguyễn Thị Nhàn mua vào 12,75 triệu cổ phiếu KHG để nâng sở hữu từ 3,5% lên 7,5% vốn điều lệ và chính thức trở thành cổ đông lớn của công ty.

Ngày 2/3, bà Nhàn bán ra 332.000 cổ phiếu KHG để giảm sở hữu về 6,99% vốn điều lệ tại KHG.

Ngày 7/4, bà Nhàn bán ra thêm 182.000 cổ phiếu KHG để giảm sở hữu về 5,96% vốn điều lệ.

Và cuối cùng, ngày 11/5, bà Nhàn bán thêm 118.000 cổ phiếu KHG để giảm sở hữu về 4,97% vốn điều lệ và chính thức không còn là cổ đông lớn của KHG.

Điểm đáng lưu ý, các giao dịch kể từ khi trở thành cổ đông lớn của bà Nhàn đã diễn ra từ tháng 1/2022 nhưng tới ngày 20/5/2022 mới chính thức công bố trên HOSE.

Được biết, theo điều 31 của Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định:

Công bố thông tin của cổ đông lớn, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng; nhà đầu tư, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng; nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 tổ chức phát hành hoặc từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng

1. Tổ chức, cá nhân khi trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải công bố thông tin và báo cáo về giao dịch cho công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán (đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch) theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn.

2. Cổ đông lớn của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải công bố thông tin và báo cáo cho công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán (đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch) trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi trên theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này”.

Như vậy, căn cứ theo quy định của luật, bà Nguyễn Thị Nhàn đã công bố thông chậm khi trở thành cổ đông lớn và không còn là cổ đông lớn của KHG.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/5, cổ phiếu KHG tăng 350 đồng lên 10.350 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục