INC: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (9%)

CTCP Tư vấn đầu tư IDICO (INC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/08/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/09/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính- Kế toán CTCP Tư vấn Đầu tư IDICO, Địa chỉ số 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM bắt đầu từ ngày 15/09/2021 như sau: a.Nhận bằng tiền mặt: Mang theo CMND hoặc CCCD và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần b.Nhận bằng chuyển khoản: Đăng ký theo mẫu đính kèm và gửi về Công ty theo địa chỉ trên. CTCP Tư vấn Đầu tư IDICO chỉ chuyển khoản trả cổ tức đúng tên cổ đông được hưởng quyền (Phí chuyển tiền do cổ đông chịu)

Tin cùng chuyên mục