IDJ: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (13%)

Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/07/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2022

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 13 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông nắm giữ 1.001 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:13. Cổ đông nhận được cổ phiếu mới tương ứng 1001*13%=130,13 cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 130 cổ phiếu và phần thập phân sẽ bị hủy.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam và xuất trình chứng minh nhân dân.

Tin cùng chuyên mục