HTC: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt (3%)

CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/09/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/09/2021

- Lý do mục đích: Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (300đ/cổ phiếu)

- Thời gian thực hiện: 01/10/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền trả cổ tức tại Phòng Kế toán, CTCP Thương Mại Hóc Môn, địa chỉ: 53/1D Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 01/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền (nếu có).

Tin cùng chuyên mục