HPX: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu (15%)

CTCP Đầu tư Hải Phát (HPX - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/09/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/09/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.550 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: 1.550*15/100 = 232,5 cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 232 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (Tầng 5, tòa CT3, The Pride, khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Tin cùng chuyên mục