HCMB13257: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2021

(ĐTCK) Tên tổ chức phát hành: Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh

- Mã chứng khoán: HCMB13257

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính quyền địa phương

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/08/2021

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 9.300 đồng

- Ngày thanh toán: 23/08/2021

Tin cùng chuyên mục