Hậu Giang đề nghị bổ sung dự án ODA vốn hơn 1.200 tỷ vào kế hoạch đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
Hậu Giang đề nghị bổ sung dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu TP. Ngã Bảy vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025, với nhu cầu vốn là 574.970 triệu đồng.
Hậu Giang đề nghị bổ sung dự án ODA vốn hơn 1.200 tỷ vào kế hoạch đầu tư công

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có Công văn số 93/UBND-NCTH gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025.

Tại Công văn nêu trên, UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, hiện nay tỉnh đã bố trí kế hoạch vốn đối ứng nguồn ngân sách địa phương để thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án.

Để có cơ sở cho Bộ Tài chính ký kết Hiệp định vay vốn với đơn vị tài trợ - Cơ quan Phát triển Pháp AFD và đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án, UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Thủ tướng Chính phủ bổ sung dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025, với nhu cầu vốn là 574.970 triệu đồng (trong đó, vốn trung ương cấp phát 273.180 triệu đồng; tỉnh vay lại 273.180 triệu đồng; vốn viện trợ không hoàn lại 28.610 triệu đồng).

Riêng năm 2024, nhu cầu kế hoạch vốn là 246.420 triệu đồng (vốn Trung ương cấp phát 117.080 triệu đồng, tỉnh vay lại 117.080 triệu đồng, vốn viện trợ không hoàn lại 12.260 triệu đồng).

Số vốn còn lại đề xuất thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030.

Dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang vay vốn AFD đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất dự án tại Công văn số 349/TTg-QHQT ngày 15/4/2022 và đã được HĐND tỉnh Hậu Giang phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 25/4/2023.

UBND tỉnh Hậu Giang đã phê duyệt Dự án tại Quyết định số 1933/QĐ-UBND ngày 9/11/2023 với tổng mức đầu tư dự án hơn 1.211 tỷ đồng, tương đương 44.457.280 EUR. Trong đó, vốn vay AFD hơn 28,6 triệu EUR; vốn vay không hoàn lại (AFD) 1,5 triệu EUR; vốn đối ứng gần 390 tỷ đồng.

Trúc Giang
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục