Hạn mức vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để đóng chi phí đi lao động ở nước ngoài

(ĐTCK) Tôi xin hỏi, hạn mức, lãi suất vay, thời hạn vay, phương thức trả nợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để đóng chi phí đi lao động ở nước ngoài?
Hạn mức vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để đóng chi phí đi lao động ở nước ngoài

Trả lời:

Mức cho vay tối đa bằng 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài được ghi trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định (Hiện nay, lãi suất cho vay hộ nghèo là 0,55%/tháng, 6,6%/năm). Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Riêng đối tượng thuộc hộ nghèo, người lao động là dân tộc thiểu số sinh sống tại các huyện nghèo lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất cho vay hiện hành của NHCSXH áp dụng đối với cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Về thời hạn cho vay: Không vượt quá thời hạn làm việc ở nước ngoài của người lao động được ghi trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Phương thức trả nợ đối với phương thức cho vay trực tiếp (Người lao động là người độc thân; Người lao động vay thông qua hộ gia đình có mức vay trên 50 triệu đồng/lao động) người vay trả nợ gốc và lãi tại Điểm giao dịch tại xã hoặc tại phòng giao dịch NHCSXH nơi cho vay.

Còn đối với phương thức cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay cho các tổ chức chính trị - xã hội và thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn (đối với người lao động vay thông qua hộ gia đình có mức vay đến 50 triệu đồng/lao động).

Nếu người vay trả nợ vốn vay thì người vay đến Điểm giao dịch tại xã hoặc tại phòng giao dịch NHCSXH nơi cho vay, nếu  người vay trả lãi vốn vay thì nộp cho Tổ trưởng tổ tiết kiệm vay (tổ tiết kiệm và vay vốn mà người vay tự nguyện ra nhập tại nơi cư trú).

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục