GVR: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (6%)

CTCP Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/10/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP (số 177 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP.Hồ Chí Minh) vào các ngày làm việc trong tuần (trong giờ làm việc) bắt đầu từ ngày 28/10/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân. · Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng chuyển khoản: có văn bản cung cấp số tài khoản, đề nghị chuyển khoản, kèm bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

Tin cùng chuyên mục