Giữ thị phần Việt trên 85% trong các kênh phân phối hiện đại

Đề án Phát triển thị trường trong nước giai đoạn 2021 - 2025 đặt mục tiêu giữ thị phần hàng hóa Việt Nam có thế mạnh đạt tỷ lệ trên 85% tại các kênh phân phối hiện đại.
Giữ thị phần hàng hóa Việt Nam có thế mạnh với tỷ lệ trên 85% tại các kênh phân phối hiện đại là mục tiêu của Đề án Phát triển thị trường trong nước 2021-2025 Giữ thị phần hàng hóa Việt Nam có thế mạnh với tỷ lệ trên 85% tại các kênh phân phối hiện đại là mục tiêu của Đề án Phát triển thị trường trong nước 2021-2025

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 386/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, Đề án đã đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ chính cần thực hiện: thông tin truyền thông; phát triển hệ thống phân phối hàng hóa cố định và bền vững, ưu tiên đối với hàng Việt Nam; nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng Việt, doanh nghiệp Việt; kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ người tiêu dùng.

Mục tiêu tổng quát trong giai đoạn năm 2021 đến năm 2025 mà Đề án hướng tới là phát triển thị trường trong nước nhằm mục đích góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam thông qua tập trung lực đẩy mạnh các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi: “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”, đồng thời lồng ghép vào chương trình hành động hàng năm của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị về phát triển kinh tế - xã hội để tạo hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ trên phạm vi toàn quốc.

Đề án đã đưa ra mục tiêu cụ thể là: Giữ thị phần hàng hóa Việt Nam có thế mạnh với tỷ lệ trên 85% tại các kênh phân phối hiện đại (trung tâm thương mại thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, thương mại điện tử...) và trên 80% các phương tiện truyền thông phân phối (chợ, cửa hàng tạp hóa...); 85% tổng mức bán lẻ hàng hóa trong nước giữ doanh thu bán lẻ của khu vực kinh tế trong nước.

Trên 90% người dùng và doanh nghiệp Việt Nam biết đến chương trình Nhận hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”; Trên 90% doanh nghiệp biết đến Phong vận động “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam” và trên 70% doanh nghiệp tham gia Phong trào này.

100% các tỉnh và thành phô trực thuộc trung ương hỗ trợ kết nối cung cấp cho sản xuất đối tượng, kinh doanh hàng Việt Nam; 100% các tỉnh, thành phố nhân rộng được mô hình Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”; 100% bộ, ngành và xây dựng địa chỉ được phân phối chuỗi sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất hàng hóa Việt Nam tại thị trường trong nước.

Cũng theo Đề án, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, cần đẩy mạnh các hoạt động phát triển thị trường, phát triển mạnh mẽ hệ thống phân phối hàng Việt cố định và bền vững do doanh nghiệp trong nước làm hạt nhân, nhất là địa bàn nông thôn, cùng phối hợp với DN FDI thúc đẩy đưa hàng Việt tới nhiều vùng miền trên cả nước.

Theo Đề án, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động theo các nội dung của Đề án. Hàng năm, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách thực hiện các chương trình triển khai các giải pháp thuộc Đề án


baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục