Giao dịch chứng khoán khối tuần tuần 22-26/11: Bán ròng 3.165 tỷ đồng, riêng VPB chiếm gần 50%

(ĐTCK) Khối ngoại vẫn là điểm trừ của thị trường khi trạng thái bán ròng tiếp tục đẩy mạnh với tổng giá trị lên tới 3.165 tỷ đồng, trong đó riêng VPB chiếm tới gần 50%.
Giao dịch chứng khoán khối tuần tuần 22-26/11: Bán ròng 3.165 tỷ đồng, riêng VPB chiếm gần 50%

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 88,26 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 3.295,46 tỷ đồng, tăng 122,52% về lượng và 176,66% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 193,66 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 8.302,48 tỷ đồng (giảm 3,94% về lượng và 8,93% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 281,92 triệu đơn vị, giá trị 11.597,94 tỷ đồng (tăng 16,85% về lượng và 12,51% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 22-26/11

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

22/11

55.450.150

48.805.910

6.644.240

2.130.090

1.626.630

503.460

23/11

35.799.100

29.811.870

5.987.230

1.345.430

1.118.800

226.630

24/11

36.406.810

62.626.310

-26.219.500

1.612.180

2.584.000

-971.820

25/11

37.440.090

60.168.450

-22.728.360

1.523.350

2.479.890

-956.540

26/11

28.565.070

80.512.210

-51.947.140

1.691.430

3.788.620

-2.097.190

Tổng

193.661.220

281.924.750

-88.263.530

8.302.480

11.597.940

-3.295.460

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 4 phiên bán ròng và chỉ 1 phiên mua ròng duy nhất ngày 22/11.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 1,78 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 56,31 tỷ đồng, giảm 66,98% về lượng và 41,17% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,8 triệu đơn vị, giá trị 101,31 tỷ đồng (giảm 33,1% về lượng và 9,72% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 4,58 triệu đơn vị, giá trị 157,62 đồng (giảm 52,2% về lượng và 24,2% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 22-26/11

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

22/11

915.510

1.261.960

-346.450

32.000

31.070

930

23/11

431.460

614.300

-182.840

14.160

16.650

-2.490

24/11

348.810

595.210

-246.400

14.830

20.210

-5.380

25/11

529.640

1.017.630

-487.990

22.880

44.800

-21.920

26/11

572.110

1.092.800

-520.690

17.440

44.890

-27.450

Tổng

2.797.530

4.581.900

-1.784.370

101.310

157.620

-56.310

Còn trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài vẫn thực hiện 5 phiên mua ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 2,26 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 186,69 tỷ đồng, tăng 79,04% về lượng và 50,16% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 5,75 triệu đơn vị, giá trị 286,46 tỷ đồng (đạt xấp xỉ về lượng và giảm 3,16% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,49 triệu đơn vị, giá trị 99,77 tỷ đồng (giảm 22,91% về lượng và 41,82% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 22-26/11

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

22/11

1.514.400

511.520

1.002.880

77.880

16.540

61.340

23/11

831.020

395.920

435.100

42.420

18.090

24.330

24/11

1.415.720

648.490

767.230

75.230

30.970

44.260

25/11

756.710

336.710

420.000

49.900

11.320

38.580

26/11

1.229.320

1.594.240

-364.920

41.030

22.850

18.180

Tổng

5.747.170

3.486.880

2.260.290

286.460

99.770

186.690

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 87,79 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 3.165,08 tỷ đồng, hơn gấp đôi về lượng và tăng 172,26% về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 1.162,54 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Khối ngoại mua ròng mạnh cổ phiếu ngân hàng với bộ 3 dẫn đầu gồm CTG được mua ròng 7,63 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 265,3 tỷ đồng. Tiếp theo đó là STB bị bán ròng 169 tỷ đồng (5,62 triệu đơn vị) và VCB bị bán ròng 158,1 tỷ đồng (1,55 triệu đơn vị).

Trái lại, cổ phiếu khác nhà bank là VPB đã bị xả mạnh trong tuần qua khi liên tiếp dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh. Tổng cộng cả tuần, VPB bị bán ròng hơn 38,97 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 1.476,7 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh khác như HPG đạt 475,5 tỷ đồng, HCM đạt 385 tỷ đồng, SSI đạt 366,5 tỷ đồng, VIC đạt 221,5 tỷ đồng...

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất PVI với khối lượng đạt 402.800 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 19 tỷ đồng. Tiếp theo là SHS được mua ròng 335.160 đơn vị, giá trị tương ứng 17,8 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này vẫn bán ròng mạnh nhất cổ phiếu CEO với khối lượng hơn 2,15 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 79,8 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất QNS với khối lượng đạt 2,45 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng đạt 136,5 tỷ đồng. Còn LTG dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh với khối lượng 846.500 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 32,1 tỷ đồng.

N.T

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,481.58 2.0 0.13% 0 tỷ
HNX 411.82 1.59 0.39% 0 tỷ
UPCOM 108.03 1.32 1.22% 0 tỷ