Giải thưởng Sao Đỏ 2019: Chọn người xứng đáng chứ không chọn đủ số lượng

Ông Lê Phụng Thắng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Citicom, Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, phụ trách công tác Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 cho biết, số lượng doanh nhân được tôn vinh sẽ phụ thuộc vào chất lượng của chính các ứng cử viên.
Ông Lê Phụng Thắng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Citicom, Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, phụ trách công tác Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 Ông Lê Phụng Thắng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Citicom, Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, phụ trách công tác Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019

Thưa ông, xin ông cho biết kết quả làm việc của Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019?

Trong 165 hồ sơ nhận được, Hội đồng sơ tuyển đã chọn ra được 110 hồ sơ đảm bảo các tiêu chí của vòng này. Một cách tổng quan, chúng tôi khá hài lòng với chất lượng của các hồ sơ đề của Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019.

Năm nay, tiêu chí đánh giá có gì mới so với những năm trước không, thưa ông?

Chúng tôi áp dụng bộ đánh giá gồm 8 tiêu chí, với những trọng số khác nhau. Một số tiêu chí đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp như doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, vốn chủ sở hữu… Số lượng lao động, doanh nghiệp có kiểm toán cũng là các tiêu chí được cộng điểm.

Ngoài tiêu chí liên quan đến doanh nghiệp, chúng tôi có bộ tiêu chí dành cho doanh nhân, gồm số năm điều hành với vị trí đứng đầu doanh nghiệp, tối đa 15 điểm; tiêu chí sự đóng góp về trách nhiệm cộng đồng cũng được xét…

Với kết cấu là 35 điểm tối đa cho các tiêu chí cá nhân trên tổng số 135 điểm, các tiêu chí về cá nhân và doanh nghiệp sẽ được xem xét hài hòa, đảm bảo yêu cầu đánh giá cá nhân doanh nhân một cách tổng thể nhất.

Do thời gian gấp, thời gian trao giải dự kiến là ngày 18/12/2019, nên chúng tôi có 10 ngày để thực hiện vòng thẩm định thực tế. Chúng tôi sẽ có khoảng 35-40 đoàn thẩm định đi đến các doanh nghiệp ứng viên, trực tiếp làm việc với các doanh nhân. Như vậy, mỗi đoàn thẩm định sẽ làm việc với 3-4 doanh nghiệp.

Mục tiêu của việc thẩm định là đảm bảo các thông tin trong các hồ sơ đề cử doanh nhân cho Giải thưởng Sao Đỏ - doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 đúng với thực tế. Đặc biệt, việc trao đổi trực tiếp giữa đoàn thẩm định và các doanh nhân sẽ đưa ra thêm những bằng cớ thuyết phục cho việc lựa chọn hay không các ứng cử viên của Giải thưởng năm nay.

Mục tiêu chính là Giải thưởng phải chọn ra được những gương mặt tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất.

Tiêu chí cá nhân được xem xét cụ thể thế nào, thưa ông?

Các tiêu chí cá nhân được đưa ra để có thể lượng hóa được đóng góp của cá nhân doanh nhân vào sự phát triển của doanh nghiệp. Ví dụ, số năm kinh nghiệm trong vị trí lãnh đạo doanh nghiệp, xem xét yếu tố là chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc hay giám đốc…

Cũng phải nói thêm, trong số các hồ sơ bị loại, có nhiều hồ sơ đề cử các chức danh là phó giám đốc. Có thể trong doanh nghiệp, họ là những người có vai trò quan trọng, nhưng rất khó xác định đóng góp cá nhân vào doanh nghiệp. Vì vậy, ngay từ đầu khi mời gọi doanh nhân tham gia, chúng tôi đã xác định rõ, chỉ xem xét các doanh nhân ở các vị trí lãnh đạo chủ chốt, gồm chủ tịch HĐQT, chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc, giám đốc, chủ doanh nghiệp tư nhân.

Sau vòng thẩm định thực tế sẽ là hội nghị chung tuyển. Sẽ có 100 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu được vinh danh trong năm 2019 này, thưa ông?

Tôi phải nhắc lại mục tiêu của Giải thưởng này là lựa chọn, tôn vinh các doanh nhân thực sự có nỗ lực, có cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp, của cộng đồng và của hoạt động của phong trào doanh nhân trẻ.

Nên việc chắc chắn có 100 doanh nhân được trao giải hay không phụ thuộc hoàn toàn vào đánh giá của các đoàn thẩm định tới đây. Chúng tôi không coi con số 100 là bắt buộc mà coi chất lượng và uy tín của giải thưởng, của các doanh nhân đoạt giải là ưu tiên cao nhất.

Giải thưởng sẽ tôn vinh những doanh nhân thực sự uy tín, chất lượng…

Khánh Linh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục