Gia Lai: Cách chức 2 lãnh đạo Ban Quản lý Nhà máy rác và dịch vụ đô thị

Ủy ban Nhân dân thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai vừa ra hai Quyết định cách chức Trưởng ban và Phó trưởng Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ đô thị vì để xảy ra nhiều sai phạm.

Ngày 10/10, ông Nguyễn Hùng Vỹ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cho biết Ủy ban Nhân dân thị xã vừa ra hai Quyết định cách chức Trưởng ban và Phó trưởng Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ đô thị vì để xảy ra nhiều sai phạm, trong đó đặc biệt liên quan đến những sai phạm về tài chính.

Theo đó, Quyết định số 2488/QĐ-UBND và quyết định số 2489/QĐ-UBND được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã An Khê, ông Nguyễn Hùng Vỹ ký ban hành ngày 8/10/2019 nêu rõ, kỷ luật cách chức đối với ông Phạm Thanh Long (Trưởng ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ đô thị thị xã An Khê), cách chức đối với ông  Đỗ Tuấn Diệp (Phó trưởng Ban quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ đô thị thị xã An Khê).

Trước đó, theo Kết luận thanh tra số 01/KL-UBND của Ủy ban Nhân dân thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai về việc thanh tra toàn diện tình hình tổ chức, hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ đô thị thị xã An Khê, ngày 9/8 chỉ ra nhiều sai phạm của ông Phạm Thanh Long (Trưởng ban) và ông Đỗ Tuấn Diệp (Phó ban) từ năm 2017-2019.

Điển hình như giữa sổ sách và báo cáo tài chính của đơn vị không thống nhất về số liệu, Trưởng Ban quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ đô thị thị xã An Khê Phạm Thanh Long tự ý đưa tiền mặt cho thủ quỹ để sửa xe mà không thông qua kế toán để xác lập chứng từ.

Trong 4 công trình do ông Phạm Thanh Long đại diện ký hợp đồng có 3 công trình hợp thức hóa hồ sơ, lập quỹ trái phép số tiền gần 500 triệu đồng.

Trong 13 công trình do Phó trưởng Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ đô thị thị xã An Khê Đỗ Tuấn Diệp đại diện ký hợp đồng triển khai từ năm 2017-2018 có hai công trình sai hồ sơ giấy tờ; 5 công trình do Ban Quản lý làm chủ đầu tư thuê đơn vị thi công nhưng vẫn cho công nhân của Ban tham gia thực hiện gây thất thoát tài chính của đơn vị, lãng phí thời gian của công nhân;

Năm 2017 lập sai dự toán, dự án Trồng cây xanh, cây lá màu số tiền gần 200 triệu đồng; hợp thức hóa 4 hạng mục dự án để lập quỹ riêng số tiền gần 87 triệu đồng.

Các sai phạm của ông Đỗ Tuấn Diệp là thực hiện lập dự toán và nghiệm thu thanh toán lần đầu đối với dự án trồng cây xanh cây lá màu năm 2017 có khối lượng thực tế thấp hơn so với nghiệm thu thanh toán, hợp thức hóa hồ sơ, nhờ công ty doanh nghiệp đứng pháp nhân;

Chỉ đạo công nhân của đơn vị trực tiếp thi công rút tiền từ các cá nhân, tổ chức bên ngoài về lập quỹ riêng với tổng số tiền gần hơn 86 triệu đồng.

Các sai phạm của ông Phạm Thanh Long là năm 2018, ông Long không ban hành văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các viên chức, người lao động tại đơn vị;

Không xây dựng kế hoạch sửa chữa xe vận chuyển khác để làm căn cứ dự toán kinh phí hoạt động; lập quỹ riêng không giao, chỉ đạo kế toán lập chứng từ kế toán, hạch toán thể hiện trên sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của đơn vị số tiền gần 755 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã An Khê yêu cầu Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ đô thị thị xã An Khê tổ chức thu hồi, nộp vào ngân sách nhà nước 332 triệu đồng từ sai phạm, chênh lệch dự án;

Nộp vào tài khoản tiền gửi của Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ đô thị thị xã An Khê gần 850 triệu đồng không được hạch toán và thể hiện trên sổ sách kế toán, báo cáo tài chính từ năm 2017-2019.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục