Generali Việt Nam: Doanh thu 6 tháng tăng trưởng 200%

(ĐTCK) Tập đoàn Generali vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014. Theo đó, kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn đã vượt mức 2,5 tỷ euro (tăng 9,5%), lĩnh vực phi nhân thọ (tăng 14,8%).
Generali Việt Nam: Doanh thu 6 tháng tăng trưởng 200%

Bảo hiểm nhân thọ tăng 5,4% trong đó, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới quy năm (APE) đạt trên 2,5 tỷ euro (tăng 8,6%). Các  sản phẩm mới cũng như các hoạt động kinh doanh đa dạng đã thúc đẩy doanh thu phí bảo hiểm gộp tăng đến 35,4 tỷ euro (tăng 3,4%) so với cùng kỳ năm trước.

Riêng tại Việt Nam, hoạt động kinh doanh của Generali Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2014 đã có những bước chuyển biến, với doanh thu phí bảo hiểm tăng gần 200% so với cùng kỳ năm 2013. Bên cạnh đó, chất lượng tư vấn sản phẩm bảo hiểm cá nhân cũng được giữ vững với mức phí bình quân trên mỗi hợp đồng đạt trên 19 triệu đồng (mức bình quân trên thị trường là 7,17 triệu đồng/hợp đồng). 

N.Lan

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục