GDT: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền (20%)

CTCP Gỗ Đức Thành (GDT - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/09/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/09/2021

- Lý do mục đích: Chia cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 30/09/2021

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/09/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân. Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành Địa chỉ: 21/6D Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh Điện thoại : (028) 3589 4287 - Fax: (028) 3589 4288

Tin cùng chuyên mục