GAB: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 bằng cổ phiếu (8%)

CTCP Đầu tư khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (GAB - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 8% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 110 cổ phiếu, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được hưởng khi nhận cổ tức là 8,8 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 8 cổ phiếu.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng giao dịch của Cong ty, địa chỉ: tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến làm thủ tục người sở hữu cần xuất trình giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân…) và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hợp lệ đã được cấp

Tin cùng chuyên mục