Dự án Trường phổ thông iSchool Ninh Thuận “dính” nhiều sai phạm

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển học đường Quốc tế không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo nội dung Giấy Chứng nhận đầu tư đã được UBND tỉnh cấp.
Trường mầm non Ischool Ninh Thuận. Trường mầm non Ischool Ninh Thuận.

Nguồn tin của phóng viên Báo điện tử Đầu tư cho biết, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận đã ban hành kết luận thanh tra Dự án Trường phổ thông iSchool Ninh Thuận của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển học đường Quốc tế.

Kết luận này được báo cáo đến UBND tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển học đường Quốc tế không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư được UBND tỉnh cấp Giấy Chứng nhận đầu tư. Cụ thể là, hạng mục, mục tiêu, quy mô dự án hiện nay đang phục vụ cho giáo dục mầm non là không đúng với quy định tại Điều 2 Giấy chứng nhận đầu tư. Hành vi vi phạm nêu trên phải lập biên bản xử phạt bằng tiền theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 13 Nghị định số 50/CP của Chính phủ.

Thứ hai là, Công ty không thực hiện lập báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư theo quy định tại khoản 2, Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020, Điều 102 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ (quy định trước đây thuộc Khoản 2, Điều 71 Luật Đầu tư và Điều 53 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết và thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2014). Hành vi vi phạm nêu trên phải lập biên bản xử phạt bằng tiền theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 13 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (Nghị định số 50/CP của Chính phủ).

Thứ ba là, một số thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi. Cụ thể, thông tin của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính có sự thay đổi so với thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp, nhưng chưa điều chỉnh. Tuy nhiên, nhà đầu tư chưa thực hiện thủ tục để điều chỉnh, cập nhật theo quy định tại Điều 41 Luật Đầu tư 2020.

Nguyên nhân dẫn đến một số thiếu sót, vi phạm nêu trên xuất phát từ nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Nguyên nhân chủ quan là do nhà đầu tư chưa tuân thủ pháp luật về đầu tư khi thực hiện đầu tư (cụ thể là nhà đầu tư tự điều chỉnh thay đổi mục tiêu, quy mô từ phổ thông liên cấp tư thục sang giáo dục mầm non tư thục, nhưng chưa thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là chưa đúng quy định của pháp luật về đầu tư.

Nguyên nhân từ phía cơ quan quản lý nhà nước, là do UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thành lập, Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp phép hoạt động giáo dục mầm non trong dự án được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư là không đúng pháp luật về đầu tư, trái với mục tiêu, quy mô được duyệt; là có thiếu sót và trong quá trình tham mưu giải quyết thủ tục chưa bám sát các chủ trương của UBND tỉnh về chuyển đổi Trường THPT bán công Trần Quốc Toản thành Trường Phổ thông iSchool Ninh Thuận. Cụ thể là khi cấp phép và tham mưu UBND thành phố cấp thành lập trường mầm non iSchool, nhưng không căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư.

Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chưa kịp thời kiểm tra, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đúng nội dung đã được cấp phép; chưa kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chấn chỉnh, xử lý các vấn đề liên quan đến việc chuyển đổi mục tiêu giáo dục phổ thông sang giáo dục mầm non, trái với Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 21/03/2013 của UBND tỉnh.

Nhiệt Băng
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục