DQC: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền (15%)

 

CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/3/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2019

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền    

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày thanh toán: 10/04/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Bóng đèn Điện Quang (địa chỉ : 125 Hàm Nghi, Quận 1, TP. HCM) và xuất trình chứng minh nhân dân bắt đầu từ ngày 10/04/2019.

Tin cùng chuyên mục