Đối tượng nào sẽ được hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp?

(ĐTCK) Triển khai Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành văn bản số 3224/BHXH-BCĐ nhằm xác định đối tượng nào sẽ được hưởng hỗ trợ.
Đối tượng nào sẽ được hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp?

Theo đó, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên cơ sở hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc đã giao kết với người sử dụng lao động và tại thời điểm ngày 30/9/2021, người lao động chưa chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc, có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH nên vẫn được coi là đang tham gia BHTN và được hỗ trợ trên cơ sở thời gian đã đóng BHTN nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp (bao gồm cả các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, việc hưởng chế độ thai sản,… trong thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021 cũng như trước ngày 01/01/2020) sẽ là những người được tiếp nhận hồ sơ để giải quyết và chi trả hỗ trợ kịp thời.

Cơ quan bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp với các Bộ, Ngành và các cơ quan quản lý tài chính địa phương để xác định đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 và khoản 2 Điều 4 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Đối với các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương sẽ được BHXH các tỉnh, thành phố cần chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, Ngành liên quan phối hợp để tháo gỡ.

Tính đến hết ngày 13/10/2021, toàn ngành BHXH Việt Nam đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN cho 310.946 người lao động đang tham gia BHTN và 87.618 người đã dừng tham gia BHTN với tổng số tiền hỗ trợ là 920,6 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 01/10/2021, BHXH Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN. Theo đó, Ban Chỉ đạo giúp Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: Chỉ đạo, điều hành việc tổ chức thực hiện chính sách theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg. Kiểm tra, đôn đốc; báo cáo kết quả việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động. Đề xuất báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trong phạm vi trách nhiệm của ngành BHXH Việt Nam

Anh Quý

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục