Năm 2019, FLC Faros (ROS) dự kiến trả cổ tức tối thiếu 50% lợi nhuận

(ĐTCK) Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS – sàn HOSE) vừa thông báo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kế hoạch kinh doanh năm 2019 với mục tiêu đáng chú ý là mức chia cổ tức dự kiến không thấp hơn 50% lợi nhuận sau thuế.
Năm 2019, FLC Faros (ROS) dự kiến trả cổ tức tối thiếu 50% lợi nhuận

Về phương án trả cổ tức, Đại hội sẽ xin ý kiến thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, hoặc thực hiện cả hai phương án.

Đồng thời, HĐQT thống nhất sẽ trình đại hội thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 với tổng doanh thu 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 320 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2018, ROS ghi nhận tổng doanh thu 3.685,21 tỷ đồng, hoàn thành 67% kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế 184,98 tỷ đồng, hoàn thành 52,55% kế hoạch. Với kết quả không mấy khả quan này, HĐQT Công ty sẽ trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế với việc giữ nguyên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại là 187,73 tỷ đồng, tức là sẽ không trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, các quỹ khác và cũng sẽ không thực hiện chia cổ tức.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng sẽ xin ý kiến để thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên HĐQT đối với bà Vũ Đặng Hải Yến, thời điểm miễn nhiệm từ ngày 22/5/2018, đồng thời sẽ thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 thay thế.

Ngoài ra, HĐQT cũng trình việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Văn Thanh, ông Đinh Thái Hiệp và bà Nguyễn Thị Ngọc Anh; đồng thời bầu bổ sung 3 thành viên nhiệm kỳ 2016-2021 mới để thay thế.

Đóng cửa phiên giao dịch 12/6, ROS giảm 1,1% xuống mức giá 30.650 đồng/CP và thanh khoản tiếp tục dẫn đầu thị trường với 8,56 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng. Tính trung bình 10 phiên gần đây, khối lượng khớp lệnh của ROS đạt 8,89 triệu đơn vị.

T.T

Tin liên quan

Ý kiến phản hồi

Tin cùng chuyên mục