“Điểm mặt” địa chỉ chưa nghiêm túc triển khai cổ phần hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng

(ĐTCK) Theo đánh giá của Bộ Tài chính, một số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chưa thực sự nghiêm túc triển khai kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...
Bộ Xây dựng cổ phần hóa được 2/4 doanh nghiệp Bộ Xây dựng cổ phần hóa được 2/4 doanh nghiệp

Chưa có doanh nghiệp nào thuộc danh sách 2018 thực hiện cổ phần hóa

Theo Văn phòng Chính phủ, tại Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, do Chính phủ tổ chức, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra sáng mai (ngày 21/11), Bộ Tài chính sẽ công khai hiện trạng cổ phần hóa, thoái vốn chậm, trên cơ sở đó Chính phủ, Thủ tướng sẽ có những chỉ đạo mới để thúc đẩy tiến trình này.

Số liệu cập nhật mới nhất của Bộ Tài chính cho thấy, theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017, thì năm 2018 phải hoàn thành cổ phần hóa ít nhất 85 doanh nghiệp (trong đó, có 21 doanh nghiệp thuộc danh mục năm 2017).

Tuy nhiên, đến ngày 18/11/2018, mới cổ phần hóa được 12 doanh nghiệp. Đáng chú ý trong đó chưa có doanh nghiệp nào thuộc danh sách 2018 theo kế hoạch được cổ phần hóa.

Bộ Tài chính “điểm mặt” nhiều địa chỉ cổ phần hóa chậm. TP.HCM theo kế hoạch phải thực hiện cổ phần hóa 39 doanh nghiệp, nhưng đến nay chưa triển khai được đơn vị nào. Thành phố Hà Nội phải thực hiện cổ phần hóa 14 doanh nghiệp trong năm nay, nhưng đến thời điểm này cũng chưa triển khai được đơn vị nào.

Ngoài ra, Bộ Công thương mới cổ phần hóa được 1/5 đơn vị, còn Bộ Xây dựng cổ phần hóa được 2/4 doanh nghiệp…

Lũy kế đến tháng 11/2018, cả nước mới cổ phần hóa được 27/127 doanh nghiệp trong kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 991/QĐ-TTg.

Từ hiện trạng trên, Bộ Tài chính đánh giá tiến độ triển khai cổ phần hóa trong 11 tháng đầu năm 2018 còn chậm, có khả năng không đạt được theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Công thương mới cổ phần hóa được 1/5 đơn vị, còn Bộ Xây dựng cổ phần hóa được 2/4 doanh nghiệp…

Nguyên nhân của sự chậm trễ trên, theo Bộ Tài chính là do một số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước còn chưa thực sự nghiêm túc triển khai kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp còn chưa cao, chưa quyết liệt trong việc đổi mới hoạt động của doanh nghiệp, công khai minh bạch, đảm bảo nguyên tắc thị trường, chống lợi ích nhóm trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước.

Quá trình cổ phần hóa cần có nhiều thời gian để xử lý vướng mắc về tài chính, đất đai, lao động trong giai đoạn trước cổ phần hóa, nên đã làm kéo dài thời gian thực hiện cổ phần hóa. Đặc biệt, việc xác lập hồ sơ pháp lý đất đai do UBND cấp tỉnh thực hiện chậm, kéo dài thời gian hơn so với quy định dẫn đến các doanh nghiệp phải điều chỉnh tiến độ cổ phần hóa.

Truy trách nhiệm người đứng đầu

Theo định hướng của Chính phủ, để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa trong thời gian tới, kết thúc Hội nghị quan trọng trên, theo kế hoạch Thủ tướng sẽ ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, với nhiều giải pháp mới.

Theo đó Thủ tướng yêu cầu bổ sung nội dung kiểm tra, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong việc chấp hành kỷ luật hành chính khi thực hiện kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Bổ sung danh mục thanh tra đối với các doanh nghiệp chậm quyết toán tại thời điểm chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần...

Các doanh nghiệp nhà nước thuộc diện cổ phần hóa cần khẩn trương rà soát toàn bộ quỹ đất đang quản lý, sử dụng để lập phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai trình UBND cấp tỉnh có ý kiến về phương án và giá đất, để cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo đúng quy định.

Thủ tướng sẽ yêu cầu các bộ, ngành, doanh nghiệp trong năm 2019 thực hiện định kỳ công khai thông tin về cổ phần hóa, làm cơ sở để theo dõi, đánh giá tiến độ cổ phần hóa, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện...

Hữu Hòe

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục