DIC: Ngày GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 (3%)

 

CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (DIC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/10/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2017

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016.
−     Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
−     Ngày thanh toán: 28/11/2017
−     Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty số 13 Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 28/11/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Tin cùng chuyên mục