Địa ốc First Real (FIR) lên kế hoạch phát hành 3 đợt cổ phiếu để tăng vốn

(ĐTCK) Trong tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 sắp tới của Công ty cổ phần Địa ốc First Real (FIR – HOSE), HĐQT dự trình 3 phương án phát hành cổ phần mới để tăng vốn điều lệ trong giai đoạn 2020-2021.
Địa ốc First Real (FIR) lên kế hoạch phát hành 3 đợt cổ phiếu để tăng vốn

Cụ thể, phương án đầu tiên là phát hành hơn 6,23 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 theo tỷ lệ 30%, tức là mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới. 

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/9/2019 theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019. Thời gian dự kiến thực hiện vào quý III, quý IV/2020.

Phương án thứ 2 là chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số lượng tối đa 10,4 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được hưởng 2 quyền, cứ 2 quyền được mua 1 cổ phiếu mới. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch là trong năm 2020 hoặc đầu năm 2021. 

Giá chào bán chưa được xác định, nhưng HĐQT của FIR đề nghị cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán theo điều kiện thực tế khi thực hiện thủ tục phát hành.

Phương án cuối cùng là phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số lượng chào bán dự kiến tối đa 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán, giá chào bán sẽ được HĐQT quyết định theo điều kiện thực tế. Thời gian thực hiện trong năm 2020 hoặc năm 2021.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, Địa ốc First Real dự kiến doanh thu thuần đạt 350 tỷ đồng, tăng trưởng 6,75% so với kết quả đạt được năm 2019; lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng, tăng trưởng 7,7% so với năm trước.

Giá cổ phiếu FIR chốt phiên ngày 13/5 đứng tham chiếu tại 29.050 đồng với tổng khối lượng giao dịch hơn 73.000 đơn vị.

Minh Uyên

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục